Slægtsforskning

STARTSIDE     UDVANDRING

Jeg begyndte for en del år siden at arbejde med slægtsforskning og det et er en spændende hobby, som jeg bruger en del tid på. Jeg forsker både i min egen og Arnes familie. De fleste oplysninger har jeg "gravet frem" fra kirkebøger, folketællinger gamle breve og lignende. Andre udveksler jeg med familiemedlemmer, der også forsker og som jeg derfor anser for pålidelige kilder, men oplysningerne sammenlignes med de relevante kilder, som er til rådighed - som regel kirkebøger.

Familien på min mors side stammer fra Møn i det gamle Præstø Amt, hovedsageligt fra følgende sogne: Keldby, Elmelunde, Damsholte, Fanefjord. Min fars familie stammer fra Vejle Amt: Barrit, Stouby og Hansted sogne og Skanderborg Amt: Voerladegaard, Yding og Hem.

Min Morfar Murermester Valdemar Andersen var referent til Møns Folkeblad. Han skrev af og til en lille artikel. Her er gengivet to fra henholdsvis 1950 og 1959:

"Barndomserindringer fra Livet i "Paradiset" og "En Gammel Landhaandværkers Erindringer og Syn På Fremtiden

I Arnes familie stammer hans mors slægt fra Skanderborg Amt: Tulstrup, Alling, Linå og Veng og hans fars slægt fra Ringkøbing Amt: hovedsagelig Aulum sogn. 

 Klik på hvert enkelt navn  i træet for beskrivelse.  Nederst på hver side er der link til alfabetisk navneregister. Data er udeladt for nulevende personer. 

Her under er links til  slægtstræ for begge familier.

Arnes slægtstræ Birgits slægtstræ
Arnes gamle familiebilleder Birgits gamle familiebilleder

De fleste familier har slægtninge, der er udvandret. Det har været spændende for mig, at opspore efterkommere af de slægtninge, der i slutningen af 1800tallet udvandrede til USA og til New Zealand. Jeg er nu i kontakt med familierne begge steder og New Zealand-familien har besøgt mig her i Ebeltoft. Jeg kan varmt anbefale andre at prøve. Det er både interessant og spændende at høre, hvordan livet blev for dem, der prøvede lykken under fremmede himmelstrøg. Klik på fanen "udvandring" og læs historierne.